Lượt truy cập: 13955006
Người online: 117

Họ và tên: Hoàng Quốc Thưởng

Tên thường gọi: Hoàng Quốc Thưởng

Ngày sinh: 16/10/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Khoa học Quản lý xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Đooàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 22/5/2003

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không