Lượt truy cập: 14266729
Người online: 69

Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng

Tên thường gọi: Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngà nh Xây dự ng Đả ng), Cử nhân Văn họ c

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương,

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 19/12/1967

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không