Lượt truy cập: 12705245
Người online: 112

Họ và tên: Bùi Thị An

Tên thường gọi: Bùi Thị An

Ngày sinh: 10/12/1943

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Chuyên ngành Hóa Lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội hóa học Việt Nam; Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội; Viện trưởng Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng

Ngày vào đảng: 10/5/1963

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố (2004-2011)