Lượt truy cập: 12655232
Người online: 166

Họ và tên: Lê Hiền Vân

Tên thường gọi: Lê Hiền Vân

Ngày sinh: 29/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Thủ đô

Ngày vào đảng: 19/5/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện(1999-2004)