Lượt truy cập: 12703293
Người online: 100

Họ và tên: Đinh Xuân Thảo

Tên thường gọi: Đinh Xuân Thảo

Ngày sinh: 15/3/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học, Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu lập pháp, 51B Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 16/12/1977

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không