Lượt truy cập: 13810304
Người online: 172

Họ và tên: Lê Quân

Tên thường gọi: Lê Quân

Ngày sinh: 13/8/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Tiến sĩ Khoa học Quản trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/10/2004

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không