Lượt truy cập: 12504632
Người online: 137

Họ và tên: Nông Thị Bích Liên

Tên thường gọi: Nông Thị Bích Liên

Ngày sinh: 28/4/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: La Chí

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bản Díu, huyện Xín Mần , Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 6/7/2006

Nơi ứng cử: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không