Lượt truy cập: 13372986
Người online: 163

Họ và tên: Hầu Văn Lý

Tên thường gọi: Hầu Văn Lý

Ngày sinh: 8/7/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn , Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an Tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 3/11/1992

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011-2016