Lượt truy cập: 14626904
Người online: 21

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Hải

Ngày sinh: 3/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 5/3/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không