Lượt truy cập: 12646127
Người online: 137

Họ và tên: Lê Dân Khiết

Tên thường gọi: Lê Dân Khiết

Ngày sinh: 19/8/1960

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 19/11/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không