Lượt truy cập: 12705235
Người online: 102

Họ và tên: Niê Thuật

Tên thường gọi: Niê Thuật

Ngày sinh: 8/5/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cư Drăm, huyện Krông Bông , Đắk Lắk

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 10/7/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII, VIII