Lượt truy cập: 12705243
Người online: 110

Họ và tên: Nguyễn Thị Nương

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nương

Ngày sinh: 22/7/1955

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/2/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ (1994-1999; 1999-2004)