Lượt truy cập: 14364198
Người online: 63

Họ và tên: Lê Quân

Tên thường gọi: Lê Quân

Ngày sinh: 13/8/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Quản trị, Giảng viên cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày vào đảng: 19/10/2004

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không