Lượt truy cập: 12646040
Người online: 129

Họ và tên: Huỳnh Văn Tí

Tên thường gọi: Huỳnh Văn Tí

Ngày sinh: 12/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Thuận

Nơi làm việc: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày vào đảng: 22/4/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không