Lượt truy cập: 12514696
Người online: 187

Họ và tên: Ngô Xuân Lịch

Tên thường gọi: Ngô Xuân Lịch

Ngày sinh: 20/4/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn, Cán bộ Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày vào đảng: 4/8/1973

Nơi ứng cử: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không