Lượt truy cập: 14551998
Người online: 90
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Văn Luật 25/2/1960 Nam Kiên Giang
3 Phan Viết Lượng 1/2/1967 Nam Bình Phước
4 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá
5 Đoàn Thị Thanh Mai 13/11/1971 Nữ Hưng Yên
6 Nguyễn Hoàng Mai 3/5/1965 Nam Tiền Giang
7 Vũ Thị Lưu Mai 22/8/1972 Nữ TP Hà Nội
8 Trần Văn Minh 7/12/1961 Nam Quảng Ninh
9 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Thái Nguyên
10 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/4/1954 Nữ TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10