Lượt truy cập: 14262904
Người online: 75
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
2 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
3 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
4 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
5 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
6 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
7 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
8 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
10 Bùi Đặng Dũng 20/10/1960 Nam Kiên Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10