Lượt truy cập: 14291344
Người online: 77
   Kết quả tìm được: 106    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
2 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
3 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình
4 Lê Thị Yến 1/12/1962 Nữ Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10