Lượt truy cập: 12626179
Người online: 190

Họ và tên: Mai Hữu Tín

Tên thường gọi: Mai Hữu Tín

Ngày sinh: 27/8/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư U&I, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Nơi làm việc: Công ty cổ phần đầu tư U&I

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không