Lượt truy cập: 14266633
Người online: 83

Họ và tên: Nguyễn Văn Man

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Man

Ngày sinh: 12/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Nam Lý, thành phố Đồng Hới , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự, chỉ huy tham mưu, Binh chủng hợp thành

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 28/11/1988

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã từ trần ngày 13/10/2020