Lượt truy cập: 12705307
Người online: 133

Họ và tên: Lê Hồng Anh

Tên thường gọi: Lê Hồng Anh

Ngày sinh: 12/11/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 2/3/1968

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (1994-1999)