Lượt truy cập: 12625957
Người online: 192

Họ và tên: Trần Đại Quang

Tên thường gọi: Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tướng; Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ

Nơi làm việc: Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/7/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không