Người online: 478

     Kết quả tìm được: 31    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Ngày sinh: 24/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thủy lợi; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH kiêm nhiệm thành phố Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15