Lượt truy cập: 17783624
Người online: 84

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Uyên Trang 31/8/1982 Nữ Tiền Giang
2 Nguyễn Thị Minh Trang 16/5/1979 Nữ Vĩnh Long
3 Lê Hữu Trí 13/2/1968 Nam Khánh Hoà
4 Nguyễn Anh Trí 14/9/1957 Nam TP Hà Nội
5 Lê Minh Trí 1/11/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Hà Quốc Trị 18/2/1969 Nam Khánh Hoà
7 Đặng Thị Bảo Trinh 28/3/1986 Nữ Quảng Nam
8 Nguyễn Phú Trọng 14/4/1944 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Hải Trung 6/10/1968 Nam TP Hà Nội
10 Lê Hoài Trung 27/4/1961 Nam Thừa Thiên - Huế

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10