Lượt truy cập: 17789725
Người online: 1146

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Quốc Tỏ 28/1/1962 Nam Bắc Ninh
2 Nguyễn Hữu Toàn 30/10/1968 Nam Lai Châu
3 Lê Kim Toàn 5/5/1965 Nam Bình Định
4 Phạm Đình Toản 26/5/1966 Nam Hưng Yên
5 Lê Tấn Tới 4/4/1969 Nam Long An
6 Y Vinh Tơr 16/8/1976 Nam Đắk Lắk
7 Phạm Thị Thanh Trà 21/1/1964 Nữ Yên Bái
8 Phan Đình Trạc 25/8/1958 Nam Lâm Đồng
9 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 22/6/1975 Nữ Bình Dương
10 Nguyễn Trần Phượng Trân 28/1/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10