Người online: 220

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Diệu Thúy 8/3/1977 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 Hoàng Thị Thanh Thúy 2/9/1984 Nữ Tây Ninh
3 Chamaléa Thị Thủy 20/4/1983 Nữ Ninh Thuận
4 Nguyễn Thị Thủy 15/12/1977 Nữ Bắc Kạn
5 Nguyễn Thị Lệ Thủy 31/1/1968 Nữ Bến Tre
6 Nguyễn Phương Thủy 18/9/1974 Nữ TP Hà Nội
7 Nguyễn Thị Thu Thủy 7/8/1976 Nữ Bình Định
8 Phạm Nam Tiến 1/11/1968 Nam Đắk Nông
9 Nguyễn Mạnh Tiến 21/5/1966 Nam Tây Ninh
10 Trần Văn Tiến 5/5/1962 Nam Vĩnh Phúc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10