Người online: 218

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Thị Minh Huệ 2/3/1984 Nữ Sóc Trăng
2 Nguyễn Quốc Hùng 19/4/1969 Nam Hà Nam
3 Lữ Văn Hùng 1/1/1963 Nam Bạc Liêu
4 Triệu Thế Hùng 14/8/1971 Nam Hải Dương
5 Nguyễn Tâm Hùng 4/6/1969 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
6 Vũ Xuân Hùng 6/5/1967 Nam Thanh Hoá
7 Nguyễn Văn Hùng 20/4/1961 Nam Kon Tum
8 Lương Văn Hùng 10/6/1976 Nam Quảng Ngãi
9 Nguyễn Mạnh Hùng 15/7/1975 Nam TP Cần Thơ
10 Lê Mạnh Hùng 24/10/1973 Nam Cà Mau

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10