Lượt truy cập: 1235332036
Người online: 620

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Minh Hoàng 16/5/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Công Hoàng 26/11/1974 Nam Thái Nguyên
3 Nguyễn Chu Hồi 15/5/1952 Nam TP Hải Phòng
4 Võ Văn Hội 25/4/1971 Nam Bến Tre
5 Nguyễn Quang Huân 20/12/1964 Nam Bình Dương
6 Hà Sỹ Huân 16/6/1978 Nam Bắc Kạn
7 U Huấn 22/1/1980 Nam Kon Tum
8 Lý Văn Huấn 13/10/1971 Nam Thái Nguyên
9 Nguyễn Thị Huế 4/1/1984 Nữ Bắc Kạn
10 Vương Đình Huệ 15/3/1957 Nam TP Hải Phòng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10