Người online: 288

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tuấn Thịnh 22/4/1971 Nam TP Hà Nội
2 Đỗ Ngọc Thịnh 10/1/1960 Nam Khánh Hoà
3 Phạm Văn Thịnh 13/12/1981 Nam Bắc Giang
4 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/8/1976 Nữ Hà Tĩnh
5 Vi Đức Thọ 22/11/1976 Nam Sơn La
6 Nguyễn Thị Mai Thoa 5/7/1974 Nữ Hải Dương
7 Nguyễn Hữu Thông 25/11/1981 Nam Bình Thuận
8 Bùi Xuân Thống 17/4/1976 Nam Đồng Nai
9 Trần Khánh Thu 26/11/1982 Nữ Thái Bình
10 Phan Thị Nguyệt Thu 29/9/1974 Nữ Hà Tĩnh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10