Người online: 232

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Tất Hiếu 1/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
2 Lê Văn Hiệu 2/8/1967 Nam Hải Dương
3 Nguyễn Thị Mai Hoa 22/4/1967 Nữ Đồng Tháp
4 Mai Thị Phương Hoa 25/11/1971 Nữ Nam Định
5 Phạm Văn Hòa 2/10/1962 Nam Đồng Tháp
6 Bùi Thị Minh Hoài 12/1/1965 Nữ Đắk Lắk
7 Lê Minh Hoan 19/1/1961 Nam Đồng Tháp
8 Lê Thanh Hoàn 1/8/1976 Nam Thanh Hoá
9 Bùi Sỹ Hoàn 8/8/1975 Nam Hải Dương
10 Lại Văn Hoàn 8/1/1974 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10