Lượt truy cập: 28499841
Người online: 273

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng
2 Nàng Xô Vi 11/2/1996 Nữ Kon Tum
3 Nguyễn Đình Việt 9/7/1977 Nam Cao Bằng
4 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Tuyên Quang
5 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
6 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
7 Phạm Thị Xuân 11/10/1991 Nữ Thanh Hoá
8 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 Nữ Bình Dương
9 Võ Thị Ánh Xuân 8/1/1970 Nữ An Giang
10 Lê Đào An Xuân 9/1/1983 Nữ Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10