Lượt truy cập: 28499534
Người online: 229

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Quang Tùng 30/10/1971 Nam Quảng Trị
2 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Tiền Giang
3 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Thổ Út 26/4/1970 Nam Đồng Nai
5 Nguyễn Hoàng Uyên 24/6/1976 Nữ Long An
6 Trần Thị Vân 22/2/1975 Nữ Bắc Ninh
7 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Cà Mau
8 Trần Đình Văn 17/6/1966 Nam Lâm Đồng
9 Vũ Hồng Văn 3/2/1976 Nam Đồng Nai
10 Đào Hồng Vận 22/4/1973 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10