Người online: 187

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Lệ Thủy 31/1/1968 Nữ Bến Tre
2 Nguyễn Phương Thủy 18/9/1974 Nữ TP Hà Nội
3 Phạm Nam Tiến 1/11/1968 Nam Đắk Nông
4 Nguyễn Mạnh Tiến 21/5/1966 Nam Tây Ninh
5 Trần Văn Tiến 5/5/1962 Nam Vĩnh Phúc
6 Trần Quốc Tỏ 28/1/1962 Nam Bắc Ninh
7 Nguyễn Hữu Toàn 30/10/1968 Nam Lai Châu
8 Lê Kim Toàn 5/5/1965 Nam Bình Định
9 Phạm Đình Toản 26/5/1966 Nam Hưng Yên
10 Lê Tấn Tới 4/4/1969 Nam Long An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10