Lượt truy cập: 28499773
Người online: 266

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Quang Thành 19/10/1965 Nam Cao Bằng
2 Ngô Trung Thành 29/1/1975 Nam Đắk Lắk
3 Thái Văn Thành 10/1/1969 Nam Nghệ An
4 Nguyễn Văn Thạnh 20/8/1972 Nam An Giang
5 Đinh Văn Thê 30/4/1975 Nam Gia Lai
6 Tạ Đình Thi 24/9/1973 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Văn Thi 11/4/1968 Nam Bắc Giang
8 Trần Thị Hiền 22/12/1974 Nữ Hà Nam
9 Nguyễn Tiến Thiện  (Thượng tọa Thích Đức Thiện) 5/4/1966 Nam Điện Biên
10 Lê Văn Thìn 20/8/1976 Nam Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10