Người online: 37

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
2 Trần Hữu Hậu 9/10/1960 Nam Tây Ninh
3 Đỗ Văn Hiến  (Đỗ Mạnh Hiến) 10/11/1969 Nam TP Hải Phòng
4 Hoàng Thị Thu Hiền 10/11/1975 Nữ Nghệ An
5 Nguyễn Văn Hiển 16/2/1974 Nam Lâm Đồng
6 Đỗ Đức Hiển 14/9/1977 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Phạm Như Hiệp 10/8/1965 Nam Thừa Thiên - Huế
8 Hoàng Minh Hiếu 17/8/1976 Nam Nghệ An
9 Nguyễn Lân Hiếu 14/9/1972 Nam Bình Định
10 Phan Đức Hiếu 19/5/1974 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10