Người online: 249

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Đức Thắng 12/11/1964 Nam Quảng Trị
2 Phạm Hùng Thắng 17/5/1974 Nam Hà Nam
3 Nguyễn Việt Thắng 13/3/1972 Nam Kiên Giang
4 Hà Phước Thắng 26/3/1976 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Vũ Đại Thắng 4/10/1975 Nam Quảng Bình
6 Nguyễn Văn Thắng 12/9/1973 Nam Điện Biên
7 Phạm Đình Thanh 10/9/1967 Nam Kon Tum
8 Nguyễn Duy Thanh 12/3/1983 Nam Cà Mau
9 Nguyễn Thị Quyên Thanh 19/10/1978 Nữ Vĩnh Long
10 Trần Thị Hồng Thanh 6/4/1977 Nữ Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10