Lượt truy cập: 28360578
Người online: 240

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Huy Thái 13/3/1968 Nam Bạc Liêu
2 Dương Văn Thái 22/7/1970 Nam Bắc Giang
3 Phạm Hùng Thái 14/10/1970 Nam Tây Ninh
4 Chu Thị Hồng Thái 21/11/1984 Nữ Lạng Sơn
5 Nguyễn Văn Thân 2/2/1955 Nam Thái Bình
6 Lê Xuân Thân 2/5/1961 Nam Khánh Hoà
7 Dương Văn Thăng 8/3/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Vương Quốc Thắng 14/5/1975 Nam Quảng Nam
9 Nguyễn Xuân Thắng 18/2/1957 Nam Quảng Ninh
10 Nguyễn Đại Thắng 22/8/1975 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10