Người online: 403

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Huy Thái 13/3/1968 Nam Bạc Liêu
2 Dương Văn Thái 22/7/1970 Nam Bắc Giang Ngày 26/4/2024, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 1046/MQ-UBTVQH15 về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH khóa XV. Ngày 02/5/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 116/2024/QH15 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Văn Thái
3 Phạm Hùng Thái 14/10/1970 Nam Tây Ninh
4 Chu Thị Hồng Thái 21/11/1984 Nữ Lạng Sơn
5 Nguyễn Văn Thân 2/2/1955 Nam Thái Bình
6 Lê Xuân Thân 2/5/1961 Nam Khánh Hoà
7 Dương Văn Thăng 8/3/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Vương Quốc Thắng 14/5/1975 Nam Quảng Nam
9 Nguyễn Xuân Thắng 18/2/1957 Nam Quảng Ninh
10 Nguyễn Đại Thắng 22/8/1975 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10