Người online: 65

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Thị Ánh Sương 16/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
2 Nguyễn Thị Sửu 9/11/1973 Nữ Thừa Thiên - Huế
3 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La
4 Đặng Hồng Sỹ 20/1/1976 Nam Bình Thuận
5 Đỗ Tiến Sỹ 2/11/1965 Nam Hưng Yên
6 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
7 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Tiền Giang
8 Nguyễn Minh Tâm 19/3/1972 Nữ Quảng Bình
9 Lã Thanh Tân 2/10/1967 Nam TP Hải Phòng
10 Nguyễn Tạo 16/6/1963 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10