Người online: 559

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Võ Mạnh Sơn 13/7/1971 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Cao Sơn 9/5/1969 Nam Hoà Bình
3 Bùi Thanh Sơn 16/10/1962 Nam Vĩnh Phúc
4 Bùi Hoài Sơn 24/10/1975 Nam TP Hà Nội
5 Nguyễn Ngọc Sơn 25/5/1975 Nam Hải Dương
6 Nguyễn Minh Sơn 21/2/1972 Nam Tiền Giang
7 Phạm Trường Sơn 27/12/1967 Nam Thừa Thiên - Huế
8 Nguyễn Kim Sơn 18/11/1966 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Trúc Sơn 8/6/1971 Nam Bến Tre
10 Vi Văn Sơn 15/9/1973 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10