Người online: 275

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Quân 13/8/1974 Nam TP Hà Nội
2 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Trần Quốc Quân 2/10/1987 Nam Long An
4 Nguyễn Minh Quang 29/6/1969 Nam TP Hải Phòng
5 Trần Lưu Quang 30/8/1967 Nam TP Hải Phòng UBTVQH ban hành NQ số 879/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn việc cho thôi làm Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng để thực hiện nhiệm vụ khác
6 Nguyễn Sỹ Quang 1/2/1970 Nam Đồng Nai
7 Nguyễn Văn Quảng 23/8/1969 Nam TP Đà Nẵng
8 Đinh Ngọc Quý 20/2/1973 Nam Gia Lai
9 Thái Thanh Quý 19/4/1976 Nam Nghệ An
10 Lương Công Quyết  (Hòa thượng Thích Thanh Quyết) 15/6/1962 Nam Quảng Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10