Người online: 217

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Thị Thanh Phương 29/2/1984 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thanh Phương 3/4/1965 Nam TP Cần Thơ
3 Huỳnh Thanh Phương 4/5/1978 Nam Tây Ninh
4 Lò Việt Phương 17/6/1973 Nam Sơn La
5 Nguyễn Thị Mai Phương 10/8/1970 Nữ Gia Lai
6 Đặng Xuân Phương 25/11/1974 Nam Quảng Ninh Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh theo NQ số 852/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm UBVHGD theo NQ số 856/NQ-UBTVQH15 ngày 07/9/2023.
7 Trần Quang Phương 6/5/1961 Nam Quảng Ngãi
8 Hà Ánh Phượng 3/11/1991 Nữ Phú Thọ
9 Nguyễn Văn Quân 8/3/1980 Nam Hậu Giang
10 Vũ Hải Quân 1/8/1974 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10