Lượt truy cập: 1235529315
Người online: 437

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Hùng Thắng 17/5/1974 Nam Hà Nam
2 Phạm Đình Thanh 10/9/1967 Nam Kon Tum
3 Nguyễn Thị Quyên Thanh 19/10/1978 Nữ Vĩnh Long
4 Nguyễn Duy Thanh 12/3/1983 Nam Cà Mau
5 Trần Thị Hồng Thanh 6/4/1977 Nữ Ninh Bình
6 Trần Sỹ Thanh 16/3/1971 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Thị Thanh 10/2/1967 Nữ Ninh Bình
8 Vũ Hồng Thanh 19/4/1962 Nam Quảng Ninh
9 Lê Nhật Thành 7/8/1975 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10