Lượt truy cập: 1235330765
Người online: 880

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 22    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La
2 Đỗ Tiến Sỹ 2/11/1965 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10