Người online: 254

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Mai Văn Hải 23/12/1973 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Thanh Hải 30/11/1972 Nam Long An
3 Lê Ngọc Hải 7/2/1970 Nam Đắk Lắk
4 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
5 Nguyễn Văn Hận 19/8/1971 Nam Kiên Giang
6 Trần Thị Thu Hằng 11/3/1982 Nữ Đắk Nông
7 Đỗ Thị Thu Hằng 7/6/1971 Nữ Đồng Nai
8 Hà Hồng Hạnh 18/11/1976 Nữ Khánh Hoà
9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11/1/1974 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10