Lượt truy cập: 28300038
Người online: 220

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Xuân Thân 2/5/1961 Nam Khánh Hoà
2 Dương Văn Thăng 8/3/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Vương Quốc Thắng 14/5/1975 Nam Quảng Nam
4 Nguyễn Xuân Thắng 18/2/1957 Nam Quảng Ninh
5 Nguyễn Văn Thắng 12/9/1973 Nam Điện Biên
6 Hoàng Đức Thắng 12/11/1964 Nam Quảng Trị
7 Nguyễn Đại Thắng 22/8/1975 Nam Hưng Yên
8 Nguyễn Việt Thắng 13/3/1972 Nam Kiên Giang
9 Vũ Đại Thắng 4/10/1975 Nam Quảng Bình
10 Hà Phước Thắng 26/3/1976 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10