Lượt truy cập: 1235330371
Người online: 740

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 22    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Trường Sơn 27/12/1967 Nam Thừa Thiên - Huế
2 Nguyễn Kim Sơn 18/11/1966 Nam TP Hà Nội
3 Bùi Thanh Sơn 16/10/1962 Nam Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Trúc Sơn 8/6/1971 Nam Bến Tre
5 Vi Văn Sơn 15/9/1973 Nam Nghệ An
6 Phan Huỳnh Sơn 1/1/1963 Nam An Giang
7 Võ Mạnh Sơn 13/7/1971 Nam Thanh Hoá
8 Huỳnh Thị Ánh Sương 16/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
9 Nguyễn Thị Sửu 9/11/1973 Nữ Thừa Thiên - Huế
10 Đặng Hồng Sỹ 20/1/1976 Nam Bình Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10