Lượt truy cập: 28360718
Người online: 354

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thái Thanh Quý 19/4/1976 Nam Nghệ An
2 Lương Công Quyết  (Hòa thượng Thích Thanh Quyết) 15/6/1962 Nam Quảng Ninh
3 Trần Thị Quỳnh 23/1/1993 Nữ Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10