Người online: 106

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Quốc Khánh 30/9/1974 Nam Lai Châu
2 Đỗ Huy Khánh 30/5/1977 Nam Đồng Nai
3 Bùi Mạnh Khoa 2/6/1972 Nam Thanh Hoá
4 Phạm Thị Kiều 20/10/1981 Nữ Đắk Nông
5 Võ Văn Kim  (Vũ Trọng Kim) 23/3/1953 Nam Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10