Người online: 320

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Phú Hà 17/3/1972 Nữ Hoà Bình
2 Nguyễn Thị Hà 29/12/1990 Nữ Bắc Ninh
3 Tạ Văn Hạ 24/1/1970 Nam Quảng Nam
4 Lê Hoàng Hải 2/8/1970 Nam Đồng Nai
5 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
6 Nguyễn Thanh Hải 21/5/1972 Nam Thừa Thiên - Huế
7 Lê Khánh Hải 27/5/1966 Nam Nam Định
8 Ngô Đông Hải 25/10/1970 Nam Thái Bình
9 Dương Ngọc Hải 3/2/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10