Người online: 499

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Tuấn Anh 6/4/1964 Nam Khánh Hoà
2 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
3 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội
4 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
5 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
6 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
7 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
8 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
9 Nguyễn Thị Kim Anh 11/3/1973 Nữ Bắc Ninh
10 Trương Thị Ngọc Ánh 10/10/1966 Nữ TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10